เบรก (brakes) เบรกของเครื่องบินจะมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับ เบรกของรถยนต์ แต่เมื่อใช้งานแล้วรู้สึกว่าใช้งานยากกว่า เนื่องจาก การบังคับของเบรกทั้งสองข้างจะแยกออกจากกัน (differential braking) โดยเบรกจะติดตั้งอยู่ที่ล้อหลักทั้งสองข้างของเครื่องบิน เมื่อเราเหยียบเบรกด้านซ้ายเบรกก็จะทำงานเฉพาะด้านซ้ายเท่านั้น
ที่เป็นเช่นนี้เพื่อใช้ในการช่วยเลี้ยวในพื้นที่จำกัดบนพื้น ดังนี้ถ้าเราต้องการลดความเร็วจะต้องเหยียบเบรกทั้งสองข้างในน้ำหนักที่เท่ากัน จึงจะทำให้เครื่องบินลดความเร็วลงในลักษณะที่เครื่องยังอยู่ในสภาพตรงในทิศทาง หรืออยู่บน ทางวิ่ง ไม่เลี้ยวไปในทิศทางใดทางหนึ่ง

ระบบเบรกที่ใช้ไฮดรอลิคมีสามแบบ

1 ) Independent Brake System เป็นระบบเบรกที่ไม่ใช้ความดันจากระบบไฮดรอลิคของอากาศยาน จะมีระบบไฮดรอลิคเฉพาะของตัวเอง โดยใช้ Master Brake Cylinder ทำให้ไฮดรอลิค เกิดความดันไปใช้ในการเบรก

2) Integral Brake System ใช้ความดันจากระบบไฮดรอลิคของอากาศยาน โดยมี Power Brake Control Valve  หรือ Power Boost Brake Control Valve  เป็นตัวเปิดความดันไฮดรอลิค จากระบบเข้าไปที่ชุดเบรก

3) รวมทั้ง Independent Brake System และ Integral Brake System เข้าด้วยกัน

 

_IT_0658

อ่านเรื่อง Landing Gear ได้ ที่นี่ ครับ

One thought on “Brakes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s